ค่าสถานะของฮีโร่ และเอฟเฟคสถานะ

เรียนรู้เกี่ยวกับค่าสถานะและเอฟเฟคสถานะ

HP (ค่าพลังชีวิต): ตัวบ่งบอกว่าสามารถรับความเสียหายได้เท่าไหร่
STR (Strength): เพิ่ม Strength และพลังโจมตีแบบผสม
MNA (มานา): เพิ่มมานาและพลังโจมตีแบบผสม เพิ่มพลังในการฮีล
VIT (Vitality): ลดความเสียหายจาก Strength และความเสียหายแบบผสมที่ได้รับ
SPR (Spirit): ลดความเสียหายจากมานาและความเสียหายแบบผสมที่ได้รับ เพิ่มการฮีลที่ได้รับ
SPD (ความเร็ว): ตัวบ่งบอกว่าจะได้ออกท่าเป็นคนที่เท่าไหร่ในการต่อสู้

การโจมตีแบบผสม: การโจมตีที่ใช้ทั้ง Strength และมานาในการโจมตี

ค่าสถานะของตัวละคร: สามารถตรวจสอบดูได้ด้วยการกดปุ่ม “ข้อมูลเพิ่มเติม” ระหว่างการต่อสู้
เอฟเฟคสถานะ: มีผลถาวร จนกว่าตัวละครจะได้รับการลบสถานะผิดปกติหรือตาย

การฟื้นฟูพลังชีวิต: เพิ่มพลังชีวิตทุกครั้งที่ตัวละครมีการออกท่า
การเสื่อมสภาพ: สร้างความเสียหายทุกครั้งที่ตัวละครมีการออกท่า
สะท้อน: สร้างโล่ที่จะสะท้อนการโจมตีได้ 1 ครั้ง
เคลือบ: ลดความเสียหายที่จะได้รับจากการโจมตี 1 ครั้ง

Real Life Debuffs:

รบกวนจิตใจ: ทำให้เมนูแบบวงกลมปั่นป่วน
สลับการควบคุม: สลับการควบคุมบนแผงการควบคุม
ลดความแม่นยำ: พลิกการเล็งเป็นทางตรงกันข้าม
ลดการมองเห็น: ทำให้จอมัว
มึนงง: ลดเวลาในการตัดสินใจ